Forside Terapiformer Uddannelse Livssyn Info

Børn og unge i mistrivsel

Eksempler på signaler:

 • Dit barn har det vanskeligt med sig selv og med kammerater
 • Dit barn siger, at der er ingen, der kan lide ham/hende
 • Dit barn isolerer sig i skolen og i fritiden
 • Du har svært ved at få kontakt med dit barn
 • Dit barn græder ofte og klager over mave- og hovedsmerter
 • Dit barn sover dårligt
 • Dit barn føler, at det altid er hans/hendes skyld
 • Dit barn siger, det bliver drillet/mobbet i skolen eller til fritidsaktiviteter
 • Dit barn vil ikke spise
 • Dit barn overfylder sig med mad
 • Dit barn giver udtryk for, at det har et dårligt liv etc.

Hvor skal årsagen findes?
Børn og unge kan have mange forskellige årsager til at mistrives, og kilden kan findes både i barnets/den unges omgivelser og inde i deres indre verden.

Et barn har brug for at blive set, hørt og respekteret, som det er, og det har brug for kontakt og omsorg fra ansvarlige og kærlige voksne. Den måde, et barn bliver mødt på, er med til at bestemme, hvordan det efterfølgende møder verden.

Hverken måden, hvorpå vores opvækst har formet sig på, eller de vilkår, vi lever under som mennesker, er noget vi kan ændre på eller gøre om. Det eneste, vi kan ændre på, er den holdning, vi har til det, vi møder nu. Møder vi vores verden undersøgende og åbent med et positivt og lyst syn, eller møder vi verden afvisende og med skepsis. Her tænker jeg på, hvordan barnet/den unge møder andre mennesker og omverdenen på, samt hvordan han/hun er i stand til at reagere i forhold til sine egne behov.

Hvad kan jeg gøre for dit barn?
Jeg kan hjælpe dit barn til at udtrykke, hvad der er hans/hende problem.

I første omgang er terapien/samtalen en undersøgelse af, hvordan dit barn egentlig har det og hvad det tænker om sit liv. Ofte vil sådan en undersøgelse af barnets verden sammen med barnet i sig selv virke forandrende.

Udgangspunktet er hvordan barnet oplever sit liv lige her og nu, hvor det ikke har det godt.

Nogle gange kan det være relevant og nødvendigt for barnet at arbejde med stemninger og oplevelser fra tidligere hændelser, for at følelserne kan blive sluppet fri, og det kan forholde sig til nutiden. Denne proces gør det muligt at forholde sig til fortiden på en sådan måde, at den ikke bliver styrende for dit barnets liv her og nu og i fremtiden.

Målet er at dit barn på sigt kommer til at kunne mestre sit liv og håndtere både de positive og de negative følelser, der hører livet til.

Hvad kan du gøre?
I forbindelse med terapien/samtalerne er det en god støtte for dit barn, at du tilbyder det at være med nogle af gangene, da det jo er jer, der skal leve jeres liv sammen og have hverdagen til at fungere på godt og ondt.

Top

Hækken 3,1 · Vester Hassing · 9310 Vodskov · 2425 0424 · lone@dissingterapi.dk