Forside Terapiformer Uddannelse Livssyn Info

Familieterapi

Det kan være svært at være en børnefamilie i en travl hverdag – så svært at det kan være nødvendigt at søge hjælp. Det er vigtigt at få den rigtige hjælp, inden familiens problemer vokser sig for store og kommer til at virke uovervindelige.

Familiens spejl
Børnene er ofte de første til at vise tegn og udsende signaler på, at der er noget i familien, som ikke fungerer. Man kan på en måde kalde dem familiens spejl. Det er atmosfæren i familien som har afgørende betydning for, hvordan vores børn trives.

Vi forældre har ansvaret for, at stemningen i netop vores familie er til at være i. Vores børn bliver påvirket på en negativ måde, hvis vi går og småskændes det meste af tiden, anklager hinanden, skælder ud eller helt undlader at tale sammen.

Et dårligt familieklima kan påvirke et barn til at reagere på forskellige måder: Trist, aggressiv eller støjende, usædvanlig klæbende og pjevset, usædvanlig stille går nærmest rundt som en skygge.

Familieterapi er et tilbud til alle familier, som ønsker forandring i deres hverdag.
Familieterapi er formet som en samtale for hele familien og varer typisk 1,5 time pr. gang.

Grundlaget for familieterapien er, at der tages udgangspunkt i familiens egne normer og ønsker om forandring.

Der arbejdes med familiens indbyrdes relationer, så det enkelte familiemedlem, barn som voksen, får hjælp til at blive lyttet til og få udtrykt sig om det, der er svært at leve med, og som man gerne vil have ændret.

Hvornår søger familier typisk hjælp?

  • Når der er konflikter i familien.
  • Når voksne og børn har svært ved at forstå hinanden og snakke sammen.
  • Når det er svært at finde ud af, hvem der bestemmer i familien.
  • Når det er vanskeligt at opdrage børnene.
  • Når børn har det svært med sig selv eller med kammeraterne.
  • Et eller flere af børnene mistrives og har ændret adfærd.
  • Skole eller daginstitution har klaget over barnet/børnenes adfærd.
  • Det er svært at få familien med de sammenbragte børn til at fungere (stedfamilien).

Terapiforløb
Efter den første samtale vil jeg vejlede jer med hensyn til et evt. videre forløb. Nogle gange er det bedst, at familien kommer samlet. I andre tilfælde skal børnene måske kun med en gang imellem, hvis det viser sig, at er mest frugtbart, at det er forældrene, der skal hjælpes til at arbejde bedre sammen (se under parterapi).
Det er svært på forhånd at angive et tidsforløb, men typisk er tidsrammen 4 – 6 måneder.

Top

Hækken 3,1 · Vester Hassing · 9310 Vodskov · 2425 0424 · lone@dissingterapi.dk