Forside Terapiformer Uddannelse Livssyn Info

Livssyn
Mit menneskesyn har sit udspring i det humanistiske eksistentielle menneskesyn. Allerede ved fødslen er vi mennesker i besiddelse af alle de ressourcer, vi har brug for, og livet er den proces, der gør det muligt at få disse evner og færdigheder frem i lyset. 

Vi mennesker er unikke og enestående, forstået på den måde, at vi har mulighed for og frihed til at forholde os til vores liv og væren – vi kan vælge at arbejde os ud af de indarbejdede mønstre og livsvilkår, som vi ikke forbinder med livskvalitet.

Den menneskelige relation spiller i den forbindelse den mest betydningsfulde rolle i fuldbyrdelsen af os selv. Uden du er der ingen vi, og uden vi er der ingen du. Det er netop i mødet med andre mennesker, vi får mulighed for at møde os selv og opnå en individuel forståelse for os selv som person. Glæden ved at blive accepteret af vore medmennesker og ved at kunne gøre noget sammen er fælles for os alle.

Det er i vores egne nære relationer, vi kan opleve den største personlige indvirkning på vores person. Det er her, vi er under påvirkning af både den følelsesmæssige atmosfære og de gældende rammer. Det er også her, vi kan blive sårede, men det er også netop her i de nære relationer, vi kan få gang i en helingsproces.

Hækken 3,1 · Vester Hassing · 9310 Vodskov · 2425 0424 · lone@dissingterapi.dk