Forside Terapiformer Uddannelse Livssyn Info

Supervision

”Supervision er en kontraktmæssig og tidsbestemt støttende, igangsættende og fagligt kontrollerende proces, hvor en mere erfaren fagfælle hjælper en mindre erfaren fagfælle med at integrere faglige kundskaber og holdninger, således at fagfællen bliver bedre i stand til at agere i forhold til sit fags metoder”.
(Kaiser, Lis og Lund, Mogens)

Lad os vende den om og sige, hvad det ikke er:
Supervision er ikke, at man sætter sig ned, snakker om tingene og udveksler erfaringer, selv om det kan være fint og givende. Det er heller ikke en snak i garderoben – når der er/har været et problem.

En læreproces
Supervision er en professionel samtale eller dialog, som har til formål at hjælpe den, der beder om supervision, til at løse sine arbejdsopgaver bedre. Man kan sige, det er en læreproces, som på sigt skal hjælpe vedkommende til at øge sine faglige kvalifikationer. Det er den person, der er i focus, som suverænt er ejer af sit problem

De velegnede ting at bringe op i supervision vil typisk være det, vi kalder hverdagsproblemer, som vi kan gå og bakse med i lang tid uden at komme nærmere en løsning. På sigt udløser det stress og udbrændthed.

Hvad kan du/I opnå gennem supervision?

  • Fagligheden synliggøres og opkvalificeres.
  • Større arbejdsglæde og rummelighed i forhold til kolleger.
  • Bedre kommunikation.
  • Større tryghed i samarbejdet.
  • Problemerne bliver set fra forskellige synsvinkler etc. etc

Supervision i praksis
Jeg kan tilbyde supervision af enkeltpersoner eller grupper inden for social og sundhedsområdet.

Jeg har 20 års pædagogisk arbejdserfaring fra Døgninstitution og skole

Forløbet startes med at der indgås en kontrakt, som f.eks. siger noget om, hvem og hvor mange, der skal deltage, hvor og hvornår skal vi mødes, hvem er tovholder under forløbet etc. etc.

Husk at supervision i grupper giver ekstra bonus, da alle i kredsen kan lære af processen pga. de mange lighedstræk, som er fælles og kan give inspiration – også til et forbedret samarbejde.

Top

Hækken 3,1 · Vester Hassing · 9310 Vodskov · 2425 0424 · lone@dissingterapi.dk