Forside Terapiformer Uddannelse Livssyn Info

Uddannelse
Jeg er terapeut fra Psykoterapeutisk Institut Århus som er anerkendt af psykoterapeutforeningen.

Jeg har tavshedspligt og arbejder efter psykoterapeutforeningens etiske regler, se mere på www.psykoterapeutforeningen.dk

Jeg har 4 års uddannelse i individuel terapi og familierådgivning.

Derudover har jeg 20 års pædagogisk erfaring i arbejde med børn og familier.

6 års erfaring fra frivilligt arbejde i et krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn.

Terapeut Lone Dissing Vester

Hækken 3,1 · Vester Hassing · 9310 Vodskov · 2425 0424 · lone@dissingterapi.dk